remove

Sağlık

Sağlık

Kırsal alanların çoğunda hâlâ sağlık altyapısı, vasıflı sağlık personeli ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişim çok kısıtlıdır. Teknoloji etkin hizmetlerin uydu bağlantısı ile entegrasyonu, bu tür mahrumiyet alanlarına daha iyi sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlanmasına yardımcı olur. Uydu bağlantısı ile, dijital görüntüleme, uzaktan hasta izleme, e-öğrenme ve konsültasyon ve uzaktaki tıp uzmanlarının bilgilerini geliştirmek için yaşam oturumlarına erişim sağlanabilir.

Doğal afetlerde GSM ve karasal iletişim altyapıları zarar görecek ve afet bölgesi ile sağlıklı iletişim kurmak mümkün olmayacaktır. Doğal afetlerden sonra afet bölgesindeki durum hakkında dışarıya en sağlıklı ve doğru bilgiyi vermenin güvenilir yolu uydu antenlerinin hızlı ve kolay kurulmasıyla olacaktır