remove

Denizcilik

Denizcilik

Üçte ikisi denizlerle kaplı dünyamızda bu denizlerde seyir eden gemiler, denizciler ve yolcular için güvenli ve sağlıklı veri ve Internet erişimi karadakiler için olduğu kadar önemlidir. Deniz taşıtlarına uydu üzerinden veri ve Internet hizmeti sağlamak özel bir uzmanlık gerektirmektedir. 

Deniz taşıtlarının Internete bağlanması sadece şirket merkezi ile gemi arasında sürekli, hızlı ve güncel bilgi aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gemide karadan uzak kalmış olan personelin moral ve motivasyonunun yüksek kalmasını sağlar, mesleki eğitimleri için imkanlar sunar. 

Büyük yük gemileri, yolcu gemileri, balıkçı tekneleri, mega yatların denizde duyduğu iletişim ihtiyacı farklıdır. Profen her farklı ihtiyaca uygun çözümler sağlamaktadır.